Over LHR services

Uw contactpersoon is Eric Soemers. Hij is sinds 1982 als jurist werkzaam en gespecialiseerd in arbeidsrecht, arbeidsvoorwaarden en medezeggenschapsrecht. Hij is sinds 1989 ook actief als consultant en HR manager. Ook is hij bedrijfskundig werkzaam, met name in complexere projecten en daarnaast sinds 2018 gespecialiseerd in privacyrecht. Sinds 2018 legt hij zich met name toe op privacyrecht, maar arbeidsrecht en arbeidsvoorwaarden behoren ook tot de dienstverlening.
.
Wij zijn voor alle terreinen waarop wij diensten verlenen opgeleid en houden onze vakgebieden bij door middel van permanente educatie.
.
Als jurist, adviseur, project(bege)leider, projectmanager, en als Privacy Jurist, Privacy Officer, Data Protection Officer/Functionaris Gegevensbescherming hebben we voor veel organisaties mogen werken. Tot onze klanten behoren onder andere:

Overheid

Chemie

IT

Logistiek

(Maak)industrie

Maatschappelijke dienstverlening en Onderwijsinstellingen

Techniek.

LHR Legal & Human Resources | Arbeidsrecht, Privacyrecht én Human Resources