Over LHR services

Uw contactpersoon is Eric Soemers. Hij is sinds 1982 als jurist werkzaam en gespecialiseerd in arbeidsrecht, arbeidsvoorwaarden en medezeggenschapsrecht. Hij is sinds 1989 ook actief als consultant en HR manager. Ook is hij bedrijfskundig werkzaam, met name in complexere projecten en daarnaast sinds 2018 gespecialiseerd in Gegevensbescherming en privacyrecht. Sinds 2018 legt hij zich toe op arbeidsrecht, arbeidsvoorwaarden en gegevensbescherming.
.
Wij zijn voor alle terreinen waarop wij diensten verlenen opgeleid en houden onze vakgebieden bij door middel van permanente educatie. Dit geldt ook voor collega’s waar wij mee samenwerken.
.
Als jurist, adviseur, project(bege)leider, projectmanager, en als Privacy Officer, Data Protection Officer/Functionaris Gegevensbescherming hebben we voor veel kleine en grote organisaties mogen werken. Tot onze klanten behoren onder andere:

Biochemie

Chemie

IT

Life sciences

Logistiek

Maakindustrie

Maatschappelijke dienstverlening en Onderwijsinstellingen

Techniek

LHR Legal & Human Resources | Arbeidsrecht, Privacyrecht én Human Resources