Arbeidsrecht, Sociaal zekerheidsrecht en Medezeggenschapsrecht

We geven advies en (bege)leiden projecten op het brede terrein van arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en medezeggenschapsrecht. We zijn onder andere ervaren in:

Individuele arbeidsrechtelijke zaken (contracten, geschillen, disfunctioneren, vaststellingsovereenkomst)

Individueel en collectief ontslagrecht

Reorganisatie

Ontwikkelen van Sociale paragrafen, Sociale plannen en adviseren bij onderhandelen met vakbonden

Ontwikkelen, actualiseren en modernisering van arbeidsvoorwaarde en arbeidsvoorwaardenregelingen

Harmoniseren van arbeidsvoorwaardenregelingen

Implementatie van wetgeving op het gebied van arbeidsrecht en sociaal zekerheids recht (zoals WIA, WBA)

Fusie

Bedrijfsovername

Verplaatsing van bedrijfsactiviteiten

Outsourcing

Bezwaar- en beroepscommissies (lid, secretaris, voorzitter)

Begeleiding van de medezeggenschap (OR, MR) in deze processen.

Privacyrecht

Privacyrecht is sterk in ontwikkeling en dit neemt nog verder toe. Ook de beveiliging van persoons- en bedrijfsgegevens (security) wordt steeds belangrijker. Dit gaat ver uit boven de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en houdt sterk verband met software, hardware, autorisaties, gedrag van uw werknemers en overeenkomsten met leveranciers en klanten. Correct omgaan met privacy en privacy beleid kan ook concurrentieel voordeel opleveren.  Wij zijn uw adviseur in al uw privacyvraagstukken. Zo kunnen wij bijvoorbeeld:

adviseren en namens u handelen bij een (mogelijk) datalek of een verzoek van een belanghebbende

een (uitgebreide) scan uitvoeren van privacy in uw organisatie

de bewustwording van privacy en security verhogen

als kwartiermaker een start maken met privacy en security

als externe Functionaris Gegevensbescherming optreden en uw belangen bij de Autoriteit Persoonsgegevens behartigen

uw interne Functionaris gegevensbescherming bijstaan

uw interne Privacy Officer of Functionaris Gegevensbescherming bij afwezigheid vervangen (overbrugging)

verwerkingsovereenkomsten, processen, procedures, registers, beleid controleren of ontwikkelen

risico’s blootleggen, analyseren en oplossingen voorstellen

Privacy Impact Assessments (PIA) uitvoeren

in overleg met uw leveranciers security borgen (overeenkomsten!)

overeenkomsten met uw leveranciers en afnemers ontwerpen.

Hierbij werken wij zo praktisch als mogelijk.

Human Resources Management (personeelsbeleid)

Mensen maken organisaties. Een goed HRM-beleid (personeelsbeleid) bevordert de betrokkenheid, bevlogenheid en prestaties van uw werknemers en de prestatie van uw organisatie. Vaak zijn hierbij arbeidsrecht, sociaal verzekeringsrecht en privacyrecht direct aan de orde.
We geven advies, leiden projecten of voeren ze uit, en treden op als parttime – of tijdelijk interim manager. Een paar voorbeelden:

Arbeidsovereenkomsten

Arbeidsvoorwaarden en CAO's

Arbeidsomstandigheden (Arbo)

Beloning

Beoordeling

Competenties

Employability

Functiewaardering

HR-scan (analyse van uw personeelsbeleid met risico’s en advies over prioriteiten)

Medewerkersonderzoek

Engagement survey

Reorganisatie

Ontslag

Ziekteverzuim en re-integratie (Wet Verbetering Poortwachter).

We zijn daarnaast gespecialiseerd in grotere projecten die in nauwe samenwerking met u worden uitgevoerd, zoals: reorganisatie, bedrijfsovername, fusie, overplaatsing van bedrijfsactiviteiten, outsourcing, bedrijfssluiting en collectief ontslag. Hierbij is altijd sprake van arbeidsrechtelijke vraagstukken (bijvoorbeeld due diligence, complexe (internationale) wet- en regelgeving.
.
Wij zijn beschikbaar om uw HR-manager te zijn op afroep of voor een vast aantal uren per week (parttime), of als interim HR-manager (inrichten of verder ontwikkelen van een HR-afdeling, of ter overbrugging van afwezigheid van uw eigen HR-manager).

WhatsApp