Rechter verbiedt werkgever eenzijdig salaris te halveren (Coronacrisis)

Rechter verbiedt werkgever eenzijdig salaris te halveren (Coronacrisis)

 

Jurisprudentie van de Kantonrechter Amsterdam van 28 mei 2020.

De korte samenvatting van dit kort geding is als volgt.

Een broodjeszaak in het centrum van Amsterdam, die zeer afhankelijk is van toeristen, raakt in zware financiële nood als gevolg van de Coronacrisis. Vanaf half maart moet de zaak verplicht de deur sluiten. De werkgever vraagt een NOW-uitkering aan en krijgt 60% van de loonkosten vergoed.

De werkgever besluit eenzijdig alle werknemers gelijk te behandelen en over de maanden maart en april 2020 aan alle werknemers niet het volledige salaris uit te betalen, maar slechts 50% van het salaris.

Een van de werknemers accepteert dit niet en spant een kort geding aan, na tevergeefs aan zijn werkgever te hebben gevraagd om volledige doorbetaling.

De kantonrechter begrijpt de onmiddellijke en onvoorziene financiële noodsituatie van de werkgever. Maar daarmee heeft de werkgever geen vrijbrief om zo maar eenzijdig en zonder enig overleg in te grijpen in de salarisbetaling. In deze zware financiële omstandigheden had de werkgever wel in goed overleg kunnen vragen aan zijn werknemers om sommige arbeidsvoorwaarden op te schorten en later uit te keren, of er zelfs gedeeltelijk of geheel van af te zien.

Maar de werkgever heeft helemaal geen overleg gevoerd en daarmee de werknemer in financiële problemen gebracht.

De kantonrechter oordeelt dat van de werknemer naar redelijkheid en billijkheid niet kan worden verlangd over meerdere maanden een salaris opschorting van 50% te accepteren, temeer het onduidelijk is wanneer het ontbrekende salaris wel wordt betaald en de volledige betaling weer wordt hervat.

De kantonrechter bepaalt dat de werkgever het achterstallige salaris moet betalen. Gezien de financiële situatie van de broodjeszaak en het feit dat de werkgever ook een verantwoordelijkheid heeft voor de andere werknemers, hoeft de werkgever de geëiste wettelijke verhoging en ook de wettelijke rente echter niet te betalen.

Conclusie: de werkgever mag , ook in omstandigheden van acute financiële nood, niet eenzijdig ingrijpen in arbeidsvoorwaarden, met name in de salarisbetaling en in deze situatie (tijdelijke?) opschorting van een deel van de salarisbetaling.

 

 

11 juni 2020