Lage WW premie: time is running out!!

Lage WW premie: time is running out!!

In de Wet Arbeid in Balans (WAB) is per 1 januari 2020 de premie voor de WW afhankelijk gesteld van de aard van de arbeidsovereenkomst.
Het lage tarief (2,94%) geldt voor schriftelijk vastgelegde contracten voor onbepaalde tijd met een vaste arbeidsduur (dus géén oproepcontract, lees min/max contract of nul-uren contract). De afspraken hiertoe moeten voor 1 januari 2020 al zijn gemaakt en voor 1 juli 2020 schriftelijk zijn vastgelegd. (Deze termijn was oorspronkelijk gesteld op 31 maart 2020, maar is bij kabinetsbesluit in verband met de Coronacrisis met 3 maanden verlengd).
Een schriftelijke arbeidsovereenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan, maar inmiddels van rechtswege geldt als arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (“ketenregeling”), komt dus niet zonder meer in aanmerking voor de lage WW-premie. Daartoe is alsnog contractuele vastlegging noodzakelijk!

In onderstaande twee gevallen is de lage WW-premie van toepassing:

  • er is een door beide partijen ondertekende schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (niet zijnde een oproepcontract, min/max of nul-uren contract)

of

  • er is een door beide partijen ondertekende schriftelijke arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd én daarnaast ook een door beide partijen ondertekend schriftelijk addendum op de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, waaruit overduidelijk blijkt dat de arbeidsovereenkomst inmiddels voor onbepaalde tijd is aangegaan.

In beide gevallen moet uit de contracten duidelijk volgen dat de werknemer al vòòr 1 januari 2020 voor onbepaalde tijd in dienst was. En in beide gevallen moet de werkgever vòòr 1 juli 2020 een van de bovenvermelde opties contractueel hebben afgeregeld met de werknemer, door middel van door beide partijen getekende arbeidsovereenkomst(en). Als dit niet of niet tijdig gebeurt, terwijl de arbeidsovereenkomst wel voortduurt na 30 juni 2020, dan is alsnog met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 de hoge WW-premie van 7.94% verschuldigd.

Werkgevers: zorg ervoor dat u tijdig met werknemers die al voor onbepaalde tijd in dienst zijn, maar met wie nog geen schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is gesloten, de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd overeenkomt en tekent. U heeft nog de tijd tot en met dinsdag 30 juni 2020 om dit te doen

Advies nodig bij deze ingewikkelde zaken? Neem snel contact met ons op via info@lhrservices.nl

 

Eerste publicatie 6 februari 2020, update van 12 juni 2020WhatsApp