Rechter vonnist: werkgever handelt ernstig verwijtbaar bij ontslag

Rechter vonnist: werkgever handelt ernstig verwijtbaar bij ontslag

Recent wees de rechtbank Limburg vonnis in een zaak waarin de werkgever ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzocht op grond van een verstoorde arbeidsrelatie.

De rechtbank oordeelde dat de werkgever verzuimd had hoor en wederhoor bij de betreffende werknemer toe te passen. Ook had de werkgever naar het oordeel van de rechter verzuimd een verbeterplan op te stellen in overleg met de werknemer.

De rechtbank ontbond weliswaar de arbeidsovereenkomst, maar wees de werknemer niet alleen de transitievergoeding toe, maar ook een stevige billijke extra vergoeding. Ook werd de werkgever veroordeeld in de proceskosten.

Het komt in de praktijk nog steeds voor dat werkgevers op onvoldoende onderbouwde of zelfs puur emotionele gronden tot ontslag willen overgaan zonder hoor en wederhoor en een verbeterplan. Net als in andere vonnissen kwam dat deze werkgever duur te staan.

Advies nodig over arbeidsrecht ? Wij helpen u graag !

14 april 2020